Hướng dẫn 5 bước mồi than qua hình ảnh chân thật
Bước 1: Xếp than
 

 
Bước 2: Mồi lửa
Bước 3: Trải than đều ra khay
Bước 4: Đặt lưới lên khay bếp
Bước 5: Nướng thứ ăn trên lưới


 
0829-455-455
Hỗ trợ trực tuyến